Diensten en producten

Bij Buro Jazz bieden wij integrale zorg vanuit een organisatie. Het voordeel hiervan is dat wij binnen onze organisatie snel kunnen schakelen van begeleiding naar behandeling en andersom. Wanneer het nodig is kan er op- of afgeschaald worden in de zorg. Ook kan na een behandeling direct begeleiding geboden worden om de resultaten van de behandeling te borgen. De diensten die wij aanbieden zijn:

Begeleiding jeugd ambulant licht, midden en zwaar.

Omdat maatwerk voor ons een belangrijk uitgangspunt is, hebben wij verschillende SKJ geregistreerde ambulant hulpverleners, met ieder hun eigen specialisaties. Bij complexe problematiek in de categorie zwaar is ook de regiebehandelaar betrokken. Voorbeelden van situaties waarin Buro Jazz begeleiding jeugd in kan zetten zijn:

 • Er is sprake van een verstoorde gezag relatie in de opvoeding
 • Er is behoefte aan opvoedondersteuning
 • Begeleiding wanneer er sprake is van AS-1 problematiek
 • Er problemen zijn binnen de gezinsinteractie
 • Er sprake is van complexe echtscheidings- problematiek
 • Er behoefte is aan activatie
 • Het nodig is om begeleidde omgang op te zetten
 • Er behoefte is om de gezinssituatie te ontlasten
 • Er behoefte is voor begeleiding op gebied van een of meer levensgebieden
 • Er behoefte is aan het bieden van structuur
 • Er sprake is van “thuiszitters”

Ook bij andere hulpvragen gericht op begeleiding kan Buro Jazz de juiste zorg leveren. Maatwerk is voor ons belangrijk en wij denken graag “out of the box” Een aanmelding word intern besproken en vanuit de gedachte 1 gezin 1 plan zullen wij kijken naar de juiste begeleidings- vorm en vooral welke begeleider van Buro Jazz dit kan bieden. Vervolgens zal er een intake gepland worden om de hulpvraag in kaart te brengen en te kijken of er een klik is tussen begeleider en hulpverlener.

Bij Buro Jazz hebben wij SKJ geregistreerde begeleiders met verschillende specialisaties. Hierdoor kunnen kunnen wij werken vanuit verschillende methodieken. Voorbeelden van methodieken die wij vanuit Buro Jazz kunnen inzetten zijn:

 • Krachtwerk
 • Empowerment
 • boksend opvoeden
 • sociaal competentiemodel
 • TOP’S
 • psycho educatie

Behandeling regulier. Dit zijn behandel producten die uitgevoerd worden door HBO geschoolde therapeut, ook is de regie behandelaar betrokken als eindverantwoordelijke. Vanuit Buro Jazz bieden wij de volgende therapie├źn in de categorie behandeling regulier:

 • Psychomotorische Therapie (PMT)
 • Schematherapie
 • Psycho educatieve modules

PMT:

Lichaamsgericht aan het werk met de hulpvraag

Ieder mens wordt op een andere manier het best geholpen. Ook bij behandelingen en therapie vinden wij maatwerk belangrijk. Daarom bieden zowel lichaamsgerichte behandelingen als cognitieve behandelingen en therapie.

Behandeling specialistisch. Bij complexe problematiek bieden wij vanuit Buro Jazz ook specialistische behandelingen. De specialistische behandeling wordt gegeven door een WO+ geschoolde therapeut. Wij bieden de volgende specialistische therapie├źn en behandelingen:

 • EMDR (e.v.t. ondersteund met PMT)
 • Schematherapie zwaar
 • CGT
 • Psycho educatie (zwaar)

Behandeling in groepen. Meer info volgt z.s.m.

WMO begeleiding licht, midden en zwaar. Meer info volgt z.s.m.

Ambulante spoedhulp. Soms is er binnen het gezin sprake van crisis. Bijvoorbeeld wanneer een van kinderen regelmatig fysiek en of verbaal grensoverschrijdend agressief is, regelmatig wegloopt, er sprake is van drugs/alcohol of verslavingsproblematiek. De regie van de opvoeders is dan verdwenen. Criterium voor ASH is dat er sprake is van een aanzienlijk veiligheidsrisico.

Om te voorkomen dat een van de kinderen uit huis geplaats moet worden kan Ambulante spoedhulp ingezet worden.

Hoe gaan wij vanuit Jazz aan het werk wanneer er een aanmelding voor ambulante spoedhulp binnenkomt:

Na aanmelding van Ambulante spoedhulp zetten wij binnen 24 uur een SKJ geregistreerd ambulant hulpverlener in. De hulpverlening is opgedeeld in 4 fasen en zal gericht zijn op het herstellen van de structuur en veiligheid binnen het gezin. De ambulant hulpverlener zal dan gedurende een periode van 4 tot 6 weken minimaal 4 keer per week langs komen binnen het gezin. Wanneer er vanuit Buro Jazz ambulante spoedhulp wordt ingezet is de regiebehandelaar betrokken en zal vanuit helikopterview adviseren en aansturen. Tevens beschikken wij over een bereikbare dienst.

Voor actuele beschikbaarheid en wachtlijst kunt u kijken op: www.beschikbaarheidswijzer.nl