kwaliteit en klachten

Kwaliteit:

Om onze kwaliteit te borgen zijn onze behandelaren en begeleiders aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen en kwaliteitsregisters.

Klachten:

We streven er naar om kwalitatief goede en professionele zorg te leveren. Mocht u een klacht hebben over onze werkwijze of hulpverleners nodigen wij u uit voor een gesprek om te kijken of we de klacht samen kunnen oplossen. Mochten wij er samen niet uit komen is de organisatie aangesloten bij Klachten portaal zorg. via onderstaande link komt u direct op de pagina waar u uw klacht kunt indienen bij het onafhankelijke klachtenportaal: www.klachtenportaalzorg.nl