Onze integrale werkwijze

Doorgaans bestaat er een scheiding tussen de behandelkamer en praktische begeleiding aan huis, wat het hulpverleningsaanbod versnipperd maakt. Binnen een hulpverleningstraject zijn dan vaak veel verschillende organisaties betrokken, wat het lastig maakt om de zorg op elkaar te laten aansluiten. Een integraal aanbod van begeleiding en Behandeling levert maatwerk en houdt de lijnen kort. Hierdoor wordt chroniciteit en discontinuïteit voorkomen. Behandelaren en begeleiders, van Buro Jazz, leveren samen jarenlange werkervaring in de jeugdhulp en WMO begeleiding aan jongvolwassenen

Het integrale karakter van ons aanbod maakt dat wij zeer complete zorg, vanuit een holistisch oogpunt kunnen bieden en vele zorgvragers kunnen bedienen met professionele zorg.  De combinatie van diagnostiek behandeling en begeleiding wordt onder een dak aangeboden waardoor de zorgvragers niet met veel verschillende zorgaanbieders te maken krijgen en een vertrouwd gevoel hebben.

Vanuit dit oogpunt streven wij er naar om transparante zorg voor de zorgvragers te creëren. De zorgvrager kan dan binnen een organisatie zowel met behandelaar en begeleider aan het werk met zijn of haar hulpvraag.

Buro Jazz heeft een groot netwerk met behandelaren en begeleiders met verschillende specialisaties. Hierdoor kan er maatwerk geleverd worden en een passende begeleider of behandelaar bij de specifieke hulpvraag gezocht worden. Na de aanmelding wordt intern direct besproken welke professional bij de aanmelding past. Vervolgens zal er met de professional en de zorgvrager een intake gepland worden om te kijken of er een match is.

Door diversiteit van begeleiders en behandelaren kan er met veel verschillende diagnoses/ problematieken gewerkt worden. In het schema hieronder ziet u wat bij welke diagnose/ problematiek kan worden ingezet en op welke wijze. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om binnen een diagnose/ problematiek zowel behandeling als begeleiding in te zetten. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld bij een trauma behandeling hiervoor kan EMDR ingezet worden, maar vaak werkt het erg goed om dit traject te ondersteunen met PMT of een begeleider. Hierdoor wordt het resultaat beter geborgd.

Problematiek/ diagnoseDiagnostiek / Behandeling door GZ-psycholoogBehandeling  door psychomotorisch therapeutJeugdhulp ambulant (skj geregistreerd)
AutismePsycho-educatie  

geef me de 5 methode  

CGT  

Mindfulness  

Ouderbegeleiding  

E-health  
Impulsregulatietraining

Versterken motorische competenties  

Theory of mind training

Interactiewijzer    
Krachtgericht werken

Geef me de 5  

Dagelijkse routine begeleiding en plannen  

ouderbegeleiding
PersoonlijkheidsproblematiekSchematherapie, indicvidueel of groep (b.v. kwetsbare meiden)    
versterken autonomie  

DGT individueel  
Lichaamsbewust zijn  

Mindfulnes  

Psychoeducatie  

Stop denk doe training
Praktische begeleiding  

Krachtwerk  

Administratieve ondersteuning  

Leefgebieden begeleiding  

Ouder kind begeleiding
TraumaEMDR  

Imaginaire rescripting (schematherapie)  

Write junior  

Verwerken en versterken  

Exposure
Window of tolarance  

Mindfulness  

psychoeducatie
Praktische begeleiding  

Krachtwerk  

Administratieve ondersteuning  

Leefgebieden

begeleiding   Ouder kind begeleiding
StemmingsproblemenCGT , individueel of groep  

E-health /blended care    
Runningtherapie  

Psychoeducatie  

lichaamsbewustzijn
Praktische begeleiding  

Krachtwerk  

Administatieve ondersteuning  

Leefgebieden begeleiding  

Ouder kind begeleiding
Angstproblemen (dwz gegeneraliseerde angst; sociale angst; paniekstoornis; fobie)CGT  

Exposure  

E-health / blended care   EMDR  
Exposure  Praktische begeleiding  

Krachtwerk  

Administatieve ondersteuning  

Leefgebieden begeleiding  

Ouder kind begeleiding
OCDExposure  

CGT   E-health /  blended care
 Praktische begeleiding  

Krachtwerk  

Administrative ondersteuning  

Leefgebieden begeleiding  

Ouder kind begeleiding
HoogbegaafdheidPsycho-educatie  

Mindfulness
 Praktische begeleiding  

Krachtwerk  

Administratieve ondersteuning  

Leefgebieden begeleiding

Ouder kind begeleiding
ADHDOuderbegeleiding  

CGT   CGT/

brugklasgroep
Impulsregulatietraining,
individueel en groep  

Stop denk doe  

psychoeducatie
Praktische begeleiding  

Krachtwerk  

Administatieve ondersteuning  

Leefgebieden begeleiding  

Ouder kind begeleiding
LeerproblemenIntelligentie onderzoek en neuropsychologische screening  

Psycho-educatie
Executieve functie trainingPraktische begeleiding  

Krachtwerk  

Administatieve ondersteuning  

Leefgebieden begeleiding  

Ouder kind begeleiding
LVBPsycho-educatie  

Ouderbegeleiding  
Ouder kind sessies  

Executieve functie training
Praktische begeleiding  

Krachtwerk  

Administratieve
ondersteuning  

Leefgebieden begeleiding  

Ouder kind begeleiding
Complexe echtscheidingOuderbegeleiding  

Loyaliteitsgroep  

Individuele behandeling eclectisch
Window of tolarance  

Mindfulness  

psychoeducatie
Praktische begeleiding  

Krachtwerk  

Administratieve ondersteuning  

Leefgebieden begeleiding

Ouder kind begeleiding   Veiligheidsonderzoek