Over ons

Bij Buro Jazz zijn verschillende Behandelaren en ambulant hulpverleners, met ieder hun eigen kwaliteiten en specialisaties, betrokken. Hieronder stellen wij ons voor:

Andres van Eeten initiatiefnemer, Psychomotorisch therapeut en allround (jeugd) hulpverlener:
Na vele jaren ervaring in de hulpverlening ben ik in 2016 gestart met mijn eenmanszaak Andres van Eeten.
Vanuit deze eenmanszaak heb ik een veelzijdig aanbod en pas ik mij graag aan, aan wat de opdrachtgever van mij vraagt. De
afgelopen jaren heb ik o.a. de volgende diensten verleend:
· Trajecten Psychomotorische therapie.
· Ambulante begeleiding in opdracht van verschillende gemeentes (in het kader van de jeugdwet en wet
maatschappelijke ondersteuning).
· Verzorgen van trainingen en cursussen, aan personeel van instellingen en scholen (methodisch,
weerbaarheid, psycho-educatief).
· Workshops in het kader van het 48 weken onderwijs programma binnen instellingen voor
jeugdzorg+ en justitie.
· Pedagogisch jeugdzorgwerker ter vervanging van ziekte, bij personeelstekort, als kwaliteitsinjectie
in teams met een uitdaging, opzetten van nieuwe projecten of leefgroepen, als interim bij
reorganisaties.
· Coachen van professionals binnen jeugdhulpverlening of onderwijs.

Door mijn veelzijdigheid en ruime ervaring ben ik breed in te zetten en bied ik allround (jeugd) hulpverlening. Doordat ik de afgelopen jaren veel verschillende organisaties heb bediend, is mij opgevallen dat er vaak veel verschillende organisaties betrokken zijn binnen een hulpverleningstraject. Met Buro Jazz wil ik werken aan meer integrale zorg waarbij begeleiding en behandeling vanuit 1 organisatie geboden wordt. Vanuit mijn brede netwerk kunnen er via Buro Jazz verschillende en gespecialiseerde behandelaren en Ambulant hulpverleners ingezet worden. Kwaliteit van hulpverlening vanuit het hart staat hierbij centraal.

Janneke Vencken GZ- psycholoog, en (regie) Behandelaar voor alle behandelingen die binnen Buro Jazz geboden worden:

Als GZ-psycholoog met een brede ervaring in de psychiatrie, hanteer ik een oplossingsgerichte, vraaggerichte en pragmatische persoonlijke werkstijl. De eerste 15 jaren van mijn carrière heb ik bij grotere GGZ instellingen gewerkt, zowel binnen ambulante als (dag)klinische modules. De afgelopen 5 jaar ben ik gaan pionieren op het snijvlak van de WMO en de GGZ, waar de uitdaging lag in het vormgeven van een therapeutisch klimaat binnen beschermd wonen. Ik heb ervaring opgedaan met kinderen, jeugdigen en volwassenen. Ik maak gebruik van evidence-based behandelmethodieken, wat ik combineer met een flinke dosis levenservaring en intuïtie. Ik vind het belangrijk om mensen echt te zien en te horen, samen te puzzelen wat er speelt, om vervolgens aan de slag te gaan met verandering. Daarbij betrek ik altijd het netwerk van de cliënt.

De methodieken waarin ik mij gespecialiseerd heb zijn EMDR (niveau Europe Practitioner), schematherapie, CGT en systeemtherapie. Qua problematiek heb ik ruime ervaring op het gebied van ontwikkelingsstoornissen (autisme en ADHD); trauma; persoonlijkheidsproblematiek, angst- en stemmingsstoornissen, LVB, systeemproblematiek en hoogbegaafdheid.

Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging, waarin ik als zelfstandige mijn passie voor contact met mensen die het moeilijk hebben kan combineren met het leveren van effectieve en efficiënte zorg!